سیستم مدار بسته (RAS)

سیستم مدار بسته (RAS)

سیستم آبزی پروری مداربسته (RAS) طراحی و اجرا شده توسط تیم مهندسی و فنی لوتوس تجهیز کاسپین برای تصفیه و مصرف مجدد آب با کمتر از 10% حجم کل آب جایگزین در هر روز می باشد.

 

سیستم آبزی پروری مداربسته (RAS) می تواند به عنوان سیستم آبزی پروری که مشتمل بر تصفیه و مصرف مجدد آب با کمتر از 10% ( در این پروژه با کمتر از 4%) حجم کل آب جایگزین در هر روز تعریف شود.

مفهوم RAS یا سیستم آبزی پروری مداربسته به معنای استفاده مجدد از یک حجم آبی از طریق تصفیه مستمر و انتقال به موجودات پرورشی می باشد. عناصر درمانی آب بکاررفته در سیستم آبزی پروری مداربسته، بایستی با مقادیر بالای خوراک مورد نیاز برای تأمین نتایج مادی، انطباق داده شود.

بطور کلی RAS شامل اجزای تصفیه مکانیکی یا بیولوژیکی، پمپ و مخازن در برگیرنده می شود و ممکن است تعدادی از عناصر تصفیه آب اضافی را نیز در برگیرد که کیفیت آب را بهبود می بخشد و عناصر کنترل بیماری را در درون سیستم فراهم می کند.

هدف مجموعه لوتوس تجهیز کاسپین از این پروژه، آگاه ساختن اپراتورهای RASسرمایه گذاران از استانداردها و یاری رساندن به آنان در جهت بهبود بخشیدن سطح مهارت و دانش آنها نسبت به RAS می باشد. انتظار میرود که اجرای نتایج این مطالعه، اثرات مثبت مستقیم و غیرمستقیمی در برداشته باشد که از جمله:

اصلاح الگوی مصرف آب در آبزی پروری با استفاده از سیستم های مداربسته مبتنی بر تصفیه پساب با استفاده از انواع فیلترهای فیزیکی و زیستی و نیز بکارگیری سیستم های پرورش توأم ماهی و گیاه (آکواپونیک)

استفاده از آب چاه هایی با حجم آهن و منگنز بالا و استفاده مجدد در مدار (پروژه اجراشده میزان آهن بسیار بالایی را داشته)

صرفه جویی در میزان مصرف مواد غذایی توسط آبزیان

بهترین آب جهت مصرف در کشت آکواپونیک

بالا رفتن رشد اقتصادی در منطقه

کمک به آبزی پروران و صاحبان سرمایه جهت بازشناختن و برگزیدن بهترین شیوه ها

فراهم آوردن اطلاعات برای کمک به طرح مربوط به آینده  RAS و افزایش تولید و سودآوری متعاقب صنعت

پروژه سیستم آبزی پروری مداربسته (RAS) توسط مجموعه لوتوس تجهیز در استان گیلان اجرا گردید و پس از سه دوره آزمایش 21 پارامتر آب، با بازدید مدیران سازمان شیلات استان گیلان مورد تایید واقع شد.

پروژه شیلات ، پروژه،شیلات ، پرورش ماهی ، آبزی پروری ، مدار بسته ، RAS ، سیستم آبزی پروری مداربسته ، لوتوس تجهیز کاسپین ، مداربسته (RAS) ، تصفیه ، تصفیه آب ، مصرف مجدد آب ، تصفیه پساب ، فیلتر آب ، آبزیان ، کشت آکواپونیک ، گیلان ، شمال ، مازندران ، سازمان شیلات ، کیفیت آب ، تصفیه مکانیکی ، تصفیه بیولوژیکی ، پمپ آب ، Fisheries ، Aquaculture ، closed circuit ، RAS closed circuit ، Purification ، disinfection ، lotus tajhiz ، استخری
سیستم مدار بسته (RAS)